AXINAR - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Βρίσκεστε εδώ : Αρχική  Όροι Χρήσης και Ευθύνης

Όροι χρήσης

Ο παρών Δικτυακός τόπος www.axinar.com αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας «AXINAR BOILERS Μ.Ι.Κ.Ε.» που εφεξής θα αναφέρεται ως «AXINAR» και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ο επισκέπτης ή και χρήστης των ηλεκτρονικών σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου (www.axinar.com ) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή και τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του.

Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού τόπου www.axinar.com. Η AXINAR (εφεξής για λόγους συντομίας η Δικαιούχος) δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες – επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση θεωρείται ότι αποδέχονται τους όποιους τροποποιημένους όρους και τις προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση – επίσκεψη του www.axinar.com.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του www.axinar.com, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση (download)”, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του www.axinar.com και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα και προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου ανάγεται στη δική του σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το www.axinar.com.

Υποχρεώσεις επισκέπτη – χρήστη

Ο επισκέπτης – χρήστης του www.axinar.com οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Οφείλει επίσης να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.axinar.com. Ακόμη, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης www.axinar.com, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE ( Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Ίντερνετ ). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο www.axinar.com  ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη – επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Σε περίπτωση αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων θα πρέπει:

  • Τα στοιχεία και το περιεχόμενο του μηνύματος να μην προσβάλλουν τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες του δικτυακού τόπου και του διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης να ακολουθούν τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του διαδικτύου.
  • Ο χρήστης να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν το Δικτυακό τόπο ή άλλους χρήστες του διαδικτύου.
  • Τα άρθρα και τα σχόλια δεν θα περιέχουν διαφημιστική, παρά μόνο ενημερωτική – πληροφοριακή χροιά.
  • Τα άρθρα και τα σχόλια θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονοτικές ομάδες.
  • Τα άρθρα και τα σχόλια που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Δικαιούχο χωρίς καμία νομική απαίτηση από τον χρήστη που τα παρέχει.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Η Δικαιούχος, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Δικαιούχου για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη – χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του www.axinar.com .

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται “ως έχουν”, χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.

Η Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε καν την έλλειψη “ιών”, είτε πρόκειται για το www.axinar.com, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων ο επισκέπτης – χρήστης λαμβάνει το περιεχόμενο της.

Η Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα και την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια: (α) να πραγματοποιεί προσθήκες, βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις σε κάθε πληροφορία ή/και υπηρεσία ή/και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον Δικτυακό τόπο, χωρίς προειδοποίηση,

β) να παύει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή/και λογισμικού και να απέχει από τη δημοσίευση στο δικτυακό του τόπο και να διαγράφει από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από το χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγους,

γ) να χρησιμοποιεί τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από χρήστες με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης (όπως στην περίπτωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες – επισκέπτες μέσω του www.axinar.com δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών – επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του Δικαιούχου.

“Δεσμοί” (links) προς άλλα sites

Το www.axinar.com δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη – χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλει ο επισκέπτης – χρήστης να απευθύνεται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών – επισκεπτών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η εταιρεία φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των πληροφοριών, προϊόντων και εν γένει των στοιχείων των ιστοσελίδων αυτών ή ότι παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για αυτά και ιδίως για την πληρότητα και ορθότητά τους.

E-Mail Service

H υπηρεσία e-mail service από το www.axinar.com παρέχεται σε όσους χρήστες – επισκέπτες το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν σχετική φόρμα με συγκεκριμένα προσωπικά τους στοιχεία υποχρεωτικά και κάποια άλλα προαιρετικά, εφόσον οι ίδιοι το θέλουν και μόνο τότε. Με αυτόν τον τρόπο εγγράφονται στους λήπτες παραληπτών στοιχείων από το e-mail service ( πχ. Newsletters, κλπ. ), χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στην Δικαιούχο. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του www.axinar.com η εγγραφή ή όχι οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή του. Σε περίπτωση που οι χρήστες δεν επιθυμούν πλέον τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων, θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά την εταιρεία με αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση www.axinar.com.

Συνομιλίες

Στο Δικτυακό τόπο είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο ευρύτερο Διαδίκτυο με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET ( NETIQUETTE ). Οι συνομιλίες αυτές πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις. Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες – επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το www.axinar.com Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, γεννούν γι’ αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο www.axinar.com τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη – επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη – χρήστη του www.axinar.com  διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000, αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 και 3471/2006), όσο και του Ευρωπαϊκού Οδ. 95/46/ΕΚ, Οδ. 97/66/ΕΚ, Κανονισμός 2016/679).

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει το www.axinar.com είναι τα ακόλουθα:

– Ε-Mail

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Το www.axinar.com διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Επιπλέον, στην περίπτωση των “δεσμών” προς άλλους δικτυακούς τόπους, το www.axinar.com δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης – επισκέπτης του  www.axinar.com έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα του www.axinar.com και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο www.axinar.com μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων – κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. (Αναλυτικότερα βλέπε παρακάτω ΄΄ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ΄΄).

Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται δια της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του www.axinar.com οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση επισκέπτη – χρήστη, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το www.axinar.com στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτής της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψιν και δε θα αποτελεί τμήμα της, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της αυτής σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προοίμιο


Οι παρόντες όροι Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καλύπτουν τις προϋποθέσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών και γενικά συναλλασσόμενων που συλλέγει η AXINAR και ο δικτυακός τόπος αυτής κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων αυτής (όπου στους παρόντες όρους αναφέρεται ο δικτυακός τόπος www.axinar.com η αναφορά αυτή αφορά την AXINAR, ως υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων). Οι παρόντες όροι δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών του www.axinar.com  και γενικά συναλλασσόμενων με την AXINAR και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η AXINAR δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε και πάσης φύσεως ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.axinar.com  στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Συλλογή και χρήση δεδομένων


Το www.axinar.com συλλέγει προσωπικά δεδομένα: όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του Το www.axinar.com  χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών για την αποστολή ενημερωτικών newsletters.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων


H AXINAR εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα (Διόρθωση ή/και διαγραφή προσωπικών δεδομένων)


Εφόσον ο κάθε χρήστης/μέλος το επιθυμεί, μπορεί να αιτηθεί οποτεδήποτε να ενημερωθεί σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από την AXINAR, τους αποδέκτες τους, τον σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση marketing@axinar.com , από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχει δηλώσει.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιεί ο χρήστης μέσω www.axinar.com, είτε κατά την εγγραφή του στο newsletter είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Ειδικότερα ο κάθε χρήστης, μετά από αίτημά του έχει:
• Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για αυτόν.
• Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων του.
• Δικαίωμα συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων του, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων του.
• Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του. Ορισμένα δεδομένα θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης, για παράδειγμα επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε εκ του νόμου να διατηρούμε τα δεδομένα, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντί του.
• Δικαίωμα δέσμευσης των προσωπικών δεδομένων του, ήτοι σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, θα δεσμεύσουμε τα δεδομένα του, εάν μας το ζητήσει ο χρήστης. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.
• Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του, η οποία μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή.
Δικαίωμα για προβολή αντιρρήσεων κατά την επεξεργασία των δεδομένων του. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβάλει αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του στο μέλλον, εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στη βάση μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.

Μεταβίβαση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων


Η AXINAR δεσμεύεται να μην προβεί σε μεταβίβαση, πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση, κοινοποίηση και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του www.axinar.com σε κανένα τρίτο. Το www.axinar.com  μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :
• Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.
• Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.axinar.com καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.axinar.com  έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του www.axinar.com  γνωστοποιούν μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το www.axinar.com, στα πλαίσια των σχέσεων αυτού με τους επισκέπτες/χρήστες  του.
• Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Διαφήμιση


Ο επισκέπτης/χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο www.axinar.com , προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες για αυτό πληροφορίες θα πρέπει να αποστείλει στο email marketing@axinar.com  τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης – Τηλέφωνο – Email – URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας). Το www.axinar.com  δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

Cookies


Το www.axinar.com  μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.axinar.com . Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.axinar.com και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του www.axinar.com είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους Marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του www.axinar.com  μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.axinar.com  είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.axinar.com δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

“Δεσμοί” (links) προς άλλα sites


Το www.axinar.com περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.axinar.com για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν. H AXINAR δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των πληροφοριών, προϊόντων και εν γένει των στοιχείων των ιστοσελίδων αυτών και δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για αυτά και ιδίως για την πληρότητα και ορθότητά τους.

IP addresses


H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο www.axinar.com κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Ψηφοφορίες


Για τη συμμετοχή του επισκέπτη/χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από το www.axinar.com δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του επισκέπτη/χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα. Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματά τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της AXINAR.

Εφαρμοστέο δίκαιο


Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του www.axinar.com υπόκειται στους όρους του παρόντος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψιν τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το www.axinar.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων και μέσα στο υπάρχον ή και μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.axinar.com. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της αυτής σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

 

Ενημερωτικό δελτίο

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε για όλες τις δράσεις και τα νέα της AXINAR

Με την εγγραφή μου στο Newsletter αποδέχομαι τους όρους χρήσης Διαβάστε τους όρους χρήσης εδώ
Scroll to Top